Ağırlıklı Çalışma Alanlarımız

Turizm ve Ticaret Hukuku

Şirketimiz küçük ve orta ölçekli işletmelerden, büyük cirolu uluslararası şirketlere kadar birçok şirkete Ticaret Hukuk , Turizm Hukuku çerçevesinde danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermektedir. Şirketimiz ayrıca yabancı yatırımcıların Türkiye’deki yatırımlarını organize etme, bu yatırımlar çerçevesinde ortaklık anlaşmaları hazırlama ve şirket kuruluşları konularında da hizmet vermektedir. Aynı şekilde Türk şirketlerinin yabancı ülkelerdeki yatırımları ile ilgili yazışma ve başvurulara ilişkin olarak danışmanlık yapmaktadır.

Günel Avukatlık Ortaklığı, gerçek yabancı yatırımcılara da taşımaz, turizm ve iş yatırımlarına ilişkin her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır.

Ticari Sözleşmeler

Şirketimiz ticari sözleşmelerin akdedilmesi konusunda, imza öncesi yapılacak müzakereler de dahil olmak üzere hizmet vermektedir.

Şirketimiz nezdinde yapılan sözleşmeler;

 • Ortaklık Sözleşmeleri
 • Mal Alımı Sözleşmeleri
 • Ortak Girişim sözleşmeleri
 • İşletme sözleşmeleri
 • Franchise Sözleşmeleri
 • Acente Sözleşmeleri
 • İnşaat Sözleşmeleri
 • Lisans Sözleşmeleri
 • İş Sözleşmeleri
 • Yönetim, Danışmanlık ve Hizmet Sözleşmeleri
Gayrımenkul ve İnşaat Hukuku

Mülkiyet sahiplerine, yatırımcılara mülkiyetlerinin devri ve yönetimi konularında danışmanlık ve her türlü gereken işlemlerin idari mercilerde yapılması yönünde hizmet vermekteyiz.

Büromuz nezrinde bu alanda verilen hizmetler;

 • Tapu İncelenmesi ve İşlemleri
 • Kiralama Sözleşmeleri
 • İpotek
 • Satış Sözleşmeleri
 • İnşaat Sözleşmeleri
 • Ve mülk alımına ilişkin tüm diğer işlemlerin takibi
İcra ve İflas Hukuku

Bankalar, mali kuruluşlar, finansal kiralama şirketleri, kredi alan şahıslar ve iflas uygulayıcıları büromuzca temsil edilip, her türlü hizmet avukatlarımızca sağlanmaktadır. Ayrıca, ticaret şirketlerin iflas erteleme süreçleri , alacaklarına yönelik icra işlemlerine dair kapsamlı ve etkili hizmetler şirketimizce sunulmaktadır.

Sağlık Hukuku

Ülkemizde yeni gelişmekte olan sağlık hukuku, uygulama daha çok malpraktisten kaynaklanan tazminat davaları , ceza davaları olarak ortaya çıkmaktadır. Bu konuda tecrübeli ve eğitimli bir kadro ile hizmet verilmektedir. Bir çok bölge hastanesine danışmanlık hizmeti verilmekte ve bu alanda daha fazla gelişme sağlanması için çalışmalar yürütülmektedir.

İş Hukuku

Şirketimiz bireysel ve kolektif düzeyde şirketlere danışmanlık yapmaktadır. İş hukukundan kaynaklanan her türlü ihtilafa dair hizmet sunmaktadır.